Welkom
(Tropen)arts/verpleegkundige gezocht
Op dit moment wordt het ziekenhuis als gevolg van te weinig personeel alleen van maandag tot vrijdag opengesteld als kliniek. Dagelijks komen zo’n 70 mensen voor medische hulp. In de ochtend is er spreekuur; in de middag worden kleine operaties verricht. De medische leiding is in handen van Anne-Marie Wessels, tropenarts, en Jacqueline van der Weerd, verpleegkundige, die bijgestaan worden door een staf van lokaal personeel.

Om dit probleem te ondervangen is het ziekenhuis van Passe Catabois dringend op zoek naar een (Tropen)arts/verpleegkundige die de (te) grote werklast van Anne-Marie Wessels (enige en leidinggevende arts) en Jacqueline van de Weerd (enige leidinggevende verpleegster) kan helpen verlichten.

Bekijk hier de volledige advertentie

De start
Op 11 september 2001, een dag waarop bijna de hele wereld zijn hart vasthield, vlogen Anne-Marie en Rob richting Amerika om met hun levenswerk te beginnen.

Hun doel is duidelijk; ze gaan daar een klein ziekenhuis bouwen met een operatiekamer en 1e hulppost en bovendien een technische werkplaats. Om te beginnen met de primaire medische hulp, voorlichting (familieplanning), moeder-kind zorg, bijscholing en het opzetten van kleinschalige werkgelegenheidsprojecten.
Het eeuwige probleem van dit soort projecten is dat er continuïteit moet zijn om het project voort te kunnen zetten. De beschikbare financiële middelen, hoe bescheiden dan ook, zijn en blijven altijd de bottleneck.
Geen geld, géén hulp.


SAMEN VERDER

Op een gezamenlijke vergadering, gehouden op 31 juli 2014, hebben de besturen van de stichtingen:
Stichting Hulp Haïti Driel en
Stichting Passe Catabois
de wens en wil uitgesproken om in de nabije toekomst als één stichting verder te gaan.

Beide stichtingen hebben ten doel de werkzaamheden in het ziekenhuis te Passe Catabois Haïti te ondersteunen. Beide stichtingen streven er naar de continuïteit daarvan te waarborgen en zijn van mening dat een nieuwe krachtige organisatie daarvoor noodzakelijk is.

In de voorgestelde nieuwe opzet zal het dagelijks bestuur zich voornamelijk richten op het adequaat reageren op de aangegeven behoeften. Zij zal daarin worden bijgestaan door de onder haar verantwoordelijkheid vallende specialistische werkgroepen.

Ter voorbereiding van deze structuur en werkwijze is een commissie gevormd. Deze commissie vangt op korte termijn aan met haar werkzaamheden en zal over de voortgang daarvan naar beide huidige stichtingen rapporteren.

In de door de beide voorzitters ondertekende intentieovereenkomst is de opdracht aan de commissie geformuleerd.

Beide besturen zijn blij met deze eerste stappen en kijken vol vertrouwen uit naar het vervolg er van.